Học sinh Ba Tri chơi ô ăn quan, đi gáo dừa trong giờ giải lao

0
177

Để hạn chế học sinh dùng điện thoại, trường THCS AN Phú Trung huyện Ba Tri đưa các trò chơi dân gian vào trong giờ giải lao cho các em vui chơi.