Bão Tembin đang đi lệch xuống phía Nam

1
256
So với dự báo cũ, bão Tembin có xu hướng đi xuống phía Nam và giảm cấp độ nhưng vẫn được cảnh báo mức độ rủi ro lớn.

1 COMMENT